2 EUROPSKI TJEDAN ODRŽIVE ENERGIJE - LIPANJ 2020
Grad Lile se već sprema sudjelovati na Europskom tjednu održive energije krajem lipnja 2020. u Bruxellesu i želi predstaviti svoj projekt koji se odnosi na interakcije između pametnih stanica za punjenje i mreže (grid).

“Imamo eksperiment pametnih stanica za punjenje koji se provode na nekoliko parkirališta u Lilleu. Zahvaljujući tim terminalima,korisnik može, na primjer, prilagoditi vrijeme punjenja svog vozila vremenu parkiranja i na taj način optimizirati potrošnju uz ograničavanje aktivnosti na mreži.

Korisniku se omogućuje i da odabere izvorište električne energije koja će se koristiti za ponovno punjenje (solarna energija ili uobičajena električna energija), poručuje kolega predstavnik Metropolitanske regije Lile. 
Lile poziva lokalne uprave zainteresirana za EUSEW, i evenutalno predstavljanje svog projekta vezanog za integraciju električne mobilnosti u mrežu. Lile je spreman na suradnju.

Kontakt: Predstavnica