EU PRORAČUN: ŠTO GLAVNI GRADOVI EU-a TRAŽE OD EUROPSKE KOMISIJE
Glavna tema u Bruxellesu, koja možda zasjenjuje sve druge događaje, nova je  financijska perspektiva, tj. novi višegodišnji proračun u kojem briselske institucije nastoje sklopiti kompromis između dijametralno suprotnih polazišta i volje i interesa zemalja članica koliko žele odvojiti za zajedničku blagajnu i  barem dijelom nadoknadit prazninu koju će u zajedničkom proračunu ostavlja odlazak Velike Britanije.

FINANCIRANJE I GLAVNI GRADOVI
Promjena sadržaja omotnica u novom Višegodišnjem proračunu (VFO)  glavna je  tema redovitih sastanaka i rasprava između predstavnika glavnih gradova EU-a, jer je Komisija u prijedlogu novog VFO-a, smanjila dijelove financiranja za koje su veliki gradovi zainteresirani.

GLAVNI GRADOVI ŽELE VEĆE SREDSTVA
Kao neformalni forum, “konzorcij” glavnih gradova čija su predstavništva u Bruxellesu,  nastojimo uvjeriti Europsku komisiju da ne smanjuje ranije određena sredstva. Naš konzorcij sastoji se od predstavnika Grada Beča, Grada Berlina i Berlin-Land, Grada Bratistlave, Regije  Bruxelles, Grada Budimpešte, Londona, Helsinki-Uusimaa regije, Regije Ile-de-France, Grada Praga, Grada Rige, Regije Stockholm, Grada Tallina, Grada Varšave i Grada Zagreba.


Zahtjeve upućene Komisiji donijeli smo na sastancima na kojima smo međusobno, u dogovoru s našim gradskim upravama, usaglasili što tražimo. To su: 
  • Povećanje stope sufinanciranja s EFRR-a / ESF-a + (Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda)  i za razvijenije regije na najmanje 50%
  • izdvajanje sredstava iz EFRR-a namijenjenih održivom urbanom razvoju na 10% , sa 6 posto koliko predlaže Europska komisija.
Razlog je da  nijedan veliki grad ne bi trebao izgubiti 10 postotnih bodova u stopi sufinanciranja u odnosu na prethodni program, kao što stoji u prijedlogu Komisije.
Također tražimo povećanu fleksibilnost u odlukama kako će se koncentrirati sredstva koja se dobijaju iz EU-a. 
Ova mjera, na primjer, manje je važna gradovima u kojima je razvoj u metropolitanskom području ravnomjeran i podjednak, na primjer Stockholmu ili Amsterdamu, ali je važan za gradove kao što je Prag, ili Bratislava ili Budimpešta, gdje nije takav slučaj. 
Ta je mjera  važna i za Zagreb.
Od Komisije tražimo mogućnost potpore svim, a ne samo malim i srednjim poduzećima u glavnim gradovima i metropolitanskim područjima.

Druga tema odnosi se na financiranje iz ESI fondova i na Europski semestar:
Glavni gradovi i regije nisu uključeni u raspravu o preporukama niti o nacionalnim programima reformi. Stoga, i uzimajući u obzir princip partnerstva, zagovaramo da glavni gradovi i regije budu dalje integrirani u procese i pozivamo na teritorijalnu dimenziju ključnih dokumenata u tom okviru.
Također, financiranje i razvoj lokalnih samouprava, dakle gradova, ne smiju zavisiti od evenutalnih loših poteza Vlade. Ako EU kažnjava centralnu vlast zbog poteza koje procjenuje lošima, to se ne bi smjelo reflektirati na ESI fondove, jer bi izlazak iz takve krizne situacije koju Komisija kritizira, bio dodatno otežan.
Glavni gradovi predložili su Komisji: 
  • povećanje stope sufinanciranja u okviru Europske teritorijalne suradnje (ETC) na 85 posto
Program Interreg treba biti ambiciozan kako u smislu namjenskih financijskih izvora tako i geografskog opsega.  Predlažemo, i imamo podršku EP- a, da se barem poveća iznos ENC resursa 3% omotnice ESIF-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Također smo zatražili:
  • učinkovitu primjenu načela partnerstva kako bi se omogućilo nižim nivoima vlasti, uključujući glavne gradove i regije da se u potpunosti pripreme za provedbu, praćenje i ocjenjivanje programa. To bi uključivalo aranžmane za osiguravanje transparentnosti postupaka za uključivanje glavnih gradova i regija kao i podršku za izgradnju kapaciteta i za njihovo osnaživanje. Takav bi stav bio u skladu s načelom višerazinskog upravljanja i s Europskim kodeksom ponašanja o partnerstvu u okviru ESIF-a.
URBANA INOVATIVNA AKCIJA
Zatražili smo i da Urbana inovativna akcija (UIA) zadrži postojeći format ii značajan proračun kao u sadašnjem programskom razdoblju. Inovativni pilot projekti koji se financiraju iz programa UIA praćeni su s velikim uspjehom interesa glavnih gradova i regija te je stoga njegov nastavak vrlo poželjan.