KOMISIJIN PLAN ZA OPORAVAK I OTPORNOST
U svojoj Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. Europska komisija utvrdila je strateške smjernice za provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost,vrijednog 672,5 milijardi eura.

Objavom Godišnje strategije održivog rasta počinje ovogodišnji ciklus Europskog semestra, koji počiva na Europskom zelenom planu i na održivosti. Četiri temeljna načela su: ekološka održivost, produktivnost, pravednost i makroekonomska stabilnost.

One trebaju biti i temelj planova država članica za oporavak i jačanje otpornosti.

Da bi iskoristile Mehanizam, države članice trebaju dostaviti nacrt plana za oporavak i otpornost s nacionalnim programima ulaganja i reformi, one trebaju biti usklađene s EU-om. Planovi država članica za oporavak i otpornost trebali bi rješavati i izazove ekonomske politike utvrđene u preporukama po državama članicama iz prethodnih godina, a posebno u ciklusima 2019. i 2020. Ti bi planovi morali državama članicama omogućiti i da povećaju potencijal gospodarskog rasta, intenzivnije otvaraju nova radna mjesta, unaprijede gospodarsku i socijalnu otpornost te ostvare zelenu i digitalnu tranziciju.

Uz standardni predložak za izradu plana, Komisija je državama članicama osigurala i dodatne smjernice o tome kako najbolje predstaviti planove za oporavak i otpornost.

Glavni projekti

S obzirom na njihovu važnost za sve države članice, na veličinu potrebnih ulaganja i njihov potencijal za poticanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta te za iskorištavanje prednosti zelene i digitalne tranzicije, Komisija snažno potiče države članice da u svoje planove uključe ulaganja i reforme sljedećih važnih područja:

  1. Energija – Financiranje trajnih čistih tehnologija i ubrzanje razvoja i upotrebe obnovljivih izvora energije.

  2. Obnova — Bolja energetska učinkovitost javnih i privatnih zgrada.

  3. Punjenje — Promicanje čistih tehnologija otpornih na promjene u budućnosti kako bi se ubrzala upotreba održivog, pristupačno, među ostalima i pravosudnog i zdravstvenog sustava.

  4. Ekspanzija — Povećanje kapaciteta europskih industrijskih podatkovnih oblaka i razvoj najsnažnijih, najsuvremenijih i najodrživijih procesora.

  5. Prekvalifikacija i usavršavanje — Prilagodba obrazovnih sustava u cilju razvoja digitalnih vještina i obrazovanja i strukovnog osposobljavanja svih dobnih skupina.

  6. Provedbu Mehanizma koordinirat će Komisijina radna skupina za oporavak i otpornost u bliskoj suradnji s Glavnom upravom za gospodarske i financijske poslove, političko će vodstvo radnoj skupini osigurati Upravljački odbor kojemu je na čelu predsjednica Ursula von der Leyen.

  7. Povezivanje — Brzo uvođenje brzih širokopojasnih usluga, odnosno optičke i 5G mreže, u sve regije i kućanstva.

  8. Modernizacija — Digitalizacija javne uprave i usluga

Planove za oporavak i otpornost treba predati do 30. travnja 2021., ali države članice poziva se da svoje prednacrte tih planova počnu dostavljati već od 15. listopada 2020. U pripremi svojih planova oporavka i otpornosti države članice trebale bi se što prije uključiti u široki politički dijalog sa svim relevantnim dionicima, a s Radnom skupinom za oporavak i Glavnom upravom ECFIN trebale bi raspravljati o nacrtima tih planova.