NOVI NARATIV: KLIMA
Europska komisija i politički ovisi o podršci Zelenih u Europskom parlamentu, ali i je činjenica da i globalno jača novi narativ, sklapa se neka vrst novog dogovora koji prelazi stranačke i ideološke podjele. Gradovi se prilagodjavaju promjenama.
Upozoravamo na aktivnosti Eurocities, mreža europskih gradova, koje je član i Zagreb. 
 
1.Klimatsko-neutralni i pametni gradovi
Glavna tajnica udruge Eurocities, Anna Lisa Boni, izabrana je za članicu skupine  od 15 eksperata koja će pomoći definiranju cilja misije Horizon Europe o klimatskim neutralnim i pametnim gradovima.
Svaki odbor misije Horizon Europe sastoji se od 15 stručnjaka. Eurocites javlja: Nakon postupka odabira, koji je proizveo više od 2.100 prijava, pet misijskih odbora čine kreativni i visoko motivirani stručnjaci iz širokog spektra, uključujući akademike, inovatore, civilno društvo, industriju, financije i krajnje korisnike.
 Hanna Gronkiewicz-Waltz, bivša gradonačelnica Varšave i bivša predsjednica EUROCITIES, također je izabrana za predsjednicu misije „Klimatsko-neutralni i pametni gradovi“. Svi članovi EUROCITIES-a bit će pozvani da surađuju i daju priloge.

KONTAKT: Predstavnica će omogućiti kontakt