O nama
Dobro došli na stranicu Predstavništva Grada Zagreba pri Europskoj uniji. Predstavnički ured poveznica je između Grada Zagreba i europskih institucija i brojnih briselskih aktera, na način kako su to formulirali gradska uprava i Skupština.

Cilj briselskog Predsavničkog ureda je olakšati i ojačati razmjenu i razumijevanje između glavnog grada Hrvatske i glavnog grada Europske unije i Belgije, te  inteziviratii suradnju Zagreba i mnogih europskih gradova i regija preko njihovih predstavništava. 


Predstavnički ured detaljno informira gradsku upravu o svemu važnom što se odvija u Bruxellesu, bilo da je riječ o sektorskim i političkim odlukama, tendencijama, debatama, ili programima. Potpuna informiranost o europskom kontekstu preduvjet je da se omogući Gradu da ravnopravno sudjeluje u odlukama na nacionalnoj razini, i u Bruxellesu. 


Grad Zagreb, kao ekonomsko, kulturno, administrativno, industrijsko, akademsko središte Hrvatske, ima dodatni interes da, kao zasebna jedinica lokalne samouprave, bude prisutan u Bruxellesu.

Interesi nacionalne politike i lokalne politike su komplementarni, ali ne i istovjetni. Lokalna samouprava i odlučivanje odozdo prema gore, ugrađena je u napore Europske unije da se briselska zajednica država približi svakom građaninu. Samo ako su svi građani zainteresirani i nalaze svoje mjesto, EU funkcionira.

Odlučivanje koje se tiče lokalne razine i konkretnog života koji se odvija kroz gradove i regije, svjedoči o živosti i snazi Europe. Europljani trguju, razmjenjuju iskustva, sreću se, savjetuju se, utječu jedni na druge, povezuju se na način koji je do te mjere samorazumljiv da se o njemu nema potrebe niti previše govoriti.  Ne samo to, nego se i svi veliki problemi u stvarnosti rješavaju na lokalnoj razini. 


U takvom rješavanju problema, najveću ulogu u Europi upravo imaju gradovi, i posebno glavni gradovi. 


Predstavništvo također  surađuje s drugim predstavničkim uredima gradova i regija u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima Europske unije. Također, promiče i predstavlja interese i značaj Grada Zagreba na svim, svakodnevnim događanjima u Bruxellesu od interesa za Grad Zagreb.


Zagrebački ured jedan od 250 registriranih sličnih predstavništava pri Regiji Bruxelles-Capitale, a otvoren je uoči primanja  Hrvatske u Europsku uniju. 


Predstavnica Grada Zagreba je Ines Sabalić, jedna od vodećih hrvatskih eksperata za Europsku uniju. 

Kontakt 
Representation of the City of Zagreb to the EU
Avenue des Arts 6
1210 Bruxelles
Tel: +32 2 899 83 70

twiitter: Inessabalic1