PROGRAM RADA EUROPSKE KOMISIJE ZA 2021: ZDRAVLJE, ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA

Europska komisija Ursule von der Leyen usvojila je i objavila sektore na koje će se koncentrirati u narednoj godini: 
 

-Želi se jače djelovanje Unije u tri ključna područja javnog zdravlja, zelenoj i digitalnoj tranziciji. 

Predstavljeni prioriteti vrte se oko šest elemenata, tj, osi:

Zelena radna mjesta za Europu

Europa prilagođena digitalnom dobu

Ekonomija koja služi ljudima

Jača Europa na međunarodnoj sceni

Promocija našeg europskog načina života

Novi zamah za europsku demokraciju

U vezi s debatom o podizanju klimatskog cilja EU do 2030. godine, Komisija će u drugom tromjesečju 2021. predstaviti paket „Prilagodba cilju 55“, koji posebno uključuje:

pregled režima trgovanja emisijama stakleničkih plinova;

mehanizam prilagođavanja na granicama EU kompatibilan s pravilima WTO-a;

revizija direktiva o „obnovljivim izvorima“ i „energetskoj efikasnosti“, kao i paketu „plina“;

revizija evropskih pravila o oporezivanju energije.

 

Što se tiče Zdravstvene unije i kao odgovor na pandemiju COVID-19, Komisija planira poduzeti sljedeće inicijative:

uspostaviti novu agenciju posvećenu biomedicinskim istraživanjima;

stvoriti evropski prostor za podatke posvećene zdravlju; izvršiti procjenu Direktive 2011/24 / EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Pandemija: Komisija je objavila da je za kupnju vitalnih potrepština od početka krize alocirala preko 4 milijarde eura u zemlje članice, a 8,4 milijarde u bespovartnim sredstvima i zajmovima. Da bi alokacija sredstava bila transpentna,pokrenut je website. 

Agencija za lijekove EMA, najavljuje se, mogla bi početkom 2021.godine dati dozvolu za tri cjepiva protiv covida-19